I SA/Po 1589/08 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-12-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący sędzia WSA Karol Pawlicki po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] nr […] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości spółki z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2005 r. postanawia : na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) podjąć zawieszone postępowanie. /-/ K.Pawlicki

Uzasadnienie wyroku