III SA/Po 731/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-09-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Koś /sprawozdawca/
Marzenna Kosewska
Tadeusz Geremek /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz M. Geremek Sędziowie WSA Barbara Koś (spr.) WSA Marzenna Kosewska Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Perkowska po rozpoznaniu w na rozprawie w dniu 9 grudnia 2009r. przy udziale sprawy ze skargi Spółki A w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 10 lipca 2009r. nr […] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. oddala skargę /-/ M. Kosewska /-/T.M. Geremek /-/ B. Koś

Uzasadnienie wyroku