III SA/Po 738/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-09-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Beata Sokołowska /sprawozdawca/
Mirella Ławniczak /przewodniczący/
Szymon Widłak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak Sędziowie WSA Beata Sokołowska (spr.) WSA Szymon Widłak Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Skrocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2009 r. przy udziale sprawy ze skargi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia … r. nr … w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oddala skargę /-/ Sz. Widłak /-/ M. Ławniczak /-/ B. Sokołowska

Uzasadnienie wyroku