III SAB/Po 7/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2009-10-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sędziowie:
Małgorzata Górecka /przewodniczący sprawozdawca/
Marzenna Kosewska
Szymon Widłak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Górecka (spr.) Sędziowie WSA Marzenna Kosewska WSA Szymon Widłak Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Piotrowska – Żyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. przy udziale sprawy ze skargi E. O. i F. O. na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2008 i rok 2009 postanawia I. umorzyć postępowanie w sprawie, II. zasądzić od Prezydenta Miasta L. na rzecz skarżących kwotę … złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych. /-/ Sz. Widłak /-/ M. Górecka /-/M. Kosewska

Uzasadnienie wyroku