II SA/Sz 1002/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Arkadiusz Windak /sprawozdawca/
Iwona Tomaszewska
Katarzyna Grzegorczyk-Meder /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędziowie Sędzia NSA Iwona Tomaszewska,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), Protokolant Aneta Kukla, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku