VIII SA/Wa 286/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-05-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Artur Kot /przewodniczący sprawozdawca/
Leszek Kobylski
Włodzimierz Kowalczyk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot /sprawozdawca/, Sędziowie Sędzia WSA Leszek Kobylski, Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk, Protokolant Justyna Kapusta, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi A.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe byłego męża oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku