I SA/Kr 1581/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Grażyna Firek
Maja Chodacka /sprawozdawca/
Maria Zawadzka /przewodniczący/

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1581/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Maria Zawadzka, Sędzia: WSA Maja Chodacka (spr.), Sędzia: WSA Grażyna Firek, Protokolant: Julia Kamieniarz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r., sprawy ze skargi M. K., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 20 sierpnia 2009 r. Nr […], w przedmiocie uznania bezzasadności zarzutów na postępowanie egzekucyjne, -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku