II SAB/Bd 50/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-10-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Zobowiązano do podjęcia czynności
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak /sprawozdawca/
Grażyna Malinowska-Wasik
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak (spr.) Protokolant Magdalena Gadecka-Kauczor po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w T. w przedmiocie równoważnika za remont lokalu za lata 2006-2008 zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w T. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia […] listopada 2008 r. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Uzasadnienie wyroku