I SA/Wr 1728/09 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Umorzono postępowanie
Sędziowie:
Dagmara Dominik
Henryka Łysikowska /przewodniczący/
Tomasz Świetlikowski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Dagmara Dominik, Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), Protokolant Agnieszka Wróblewska, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 26 czerwca 2007 r. Nr […] w przedmiocie : określenia zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek oświadczenia strony skarżącej o cofnięciu skargi p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Uzasadnienie wyroku