I SA/Łd 728/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Joanna Grzegorczyk-Drozda /przewodniczący/
Cezary Koziński
Bożena Kasprzak /sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 16 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda Sędziowie: Sędzia WSA Bożena Kasprzak (spr.) Sędzia WSA Cezary Koziński Protokolant: Asystent sędziego Maciej Dębski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 roku przy udziale sprawy ze skargi "A" SA w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 rok postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie wyroku