II SAB/Bd 46/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-09-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Zobowiązano do wydania aktu
Sędziowie:
Grażyna Malinowska-Wasik
Małgorzata Włodarska
Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi R. N. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w T. w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w T. do wydania w terminie miesiąca od dnia doręczenia akt administracyjnych decyzji administracyjnej w sprawie równoważnika za remont mieszkania.

Uzasadnienie wyroku