I FSK 1207/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: I SA/Gd 1095/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-07-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargi kasacyjne
Sędziowie:
Artur Mudrecki
Barbara Wasilewska /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Fita

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Wasilewska (sprawozdawca), Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia WSA (del.) Małgorzata Fita, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej 1) B. O. – M. 2) Dyrektora Izby Skarbowej w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 1095/07 w sprawie ze skargi B. O. – M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 11 października 2007 r., nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń i od marca do grudnia 2001 r. oraz za styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad 2002 r. 1. oddala skargi kasacyjne, 2. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku