I OSK 1163/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane: II SAB/Wa 193/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Burmistrz Miasta
Data:
2009-08-13
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Marek Stojanowski
Tomasz Zbrojewski

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rajewska (spr.) Sędziowie: sędzia NSA Marek Stojanowski sędzia del. NSA Tomasz Zbrojewski Protokolant Anna Krakowiecka po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2009 r. sygn. akt II SAB/Wa 193/08 w sprawie ze skargi M. M. na bezczynność Burmistrza Miasta Zielonka w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 18 września 2008 r. o udzielenie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. odstępuje od zasądzenia od M. M. na rzecz Burmistrza Miasta Zielonka zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku