VII SA/Wa 1199/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-07-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Machlejd
Mirosława Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/
Tadeusz Nowak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosława Kowalska (spr.), , Sędzia WSA Ewa Machlejd, Sędzia WSA Tadeusz Nowak, Protokolant Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi E. Z. i W. Z. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego skargę oddala

Uzasadnienie wyroku