II SA/Wa 1333/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-08-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Pisula-Dąbrowska
Janusz Walawski /przewodniczący sprawozdawca/
Sławomir Antoniuk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Janusz Walawski (spr.), Sędziowie WSA – Ewa Pisula-Dąbrowska, – Sławomir Antoniuk, Protokolant – Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi D. M. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę

Uzasadnienie wyroku