III SA/Kr 241/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-03-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Bożenna Blitek /sprawozdawca/
Elżbieta Kremer /przewodniczący/
Janusz Kasprzycki

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kremer Sędziowie WSA Bożenna Blitek (spr.) WSA Janusz Kasprzycki Protokolant Honorata Kuźmicka-Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi W. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 grudnia 2008 r. nr […] w przedmiocie podjęcia postępowania skargę oddala

Uzasadnienie wyroku