II SA/Gd 484/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Żadne z wyżej wymienionych
Sędziowie:
Jolanta Górska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. A. R. na decyzję Wojewody z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek uczestników postępowania S. S. i D. L. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego przez uczestników postanowienia z dnia 29 października 2009 r. o wstrzymaniu wykonania decyzji Wojewody z dnia 25 czerwca 2009 r. do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Uzasadnienie wyroku