III SA/Gd 398/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dowódca Jednostki Wojskowej
Data:
2009-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Anna Orłowska, Sędzia NSA Marek Gorski, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Agnieszka Rupińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z.B. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej […] z dnia 29 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku