II SA/Wa 995/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6194 Funkcjonariusze Służby Więziennej
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Zakładu Karnego
Data:
2009-06-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bronisław Szydło Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk (spr.) WSA Andrzej Góraj Protokolant Agnieszka Kolasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie przyznania nagrody rocznej za 2009 r. – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku