I SA/Kr 956/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Maria Zawadzka /przewodniczący/
Grażyna Firek
Maja Chodacka /sprawozdawca/

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 956/09 | | POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Maria Zawadzka, Sędzia: WSA Maja Chodacka (spr.), Sędzia: WSA Grażyna Firek, Protokolant: Julia Kamieniarz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r., sprawy ze skargi T. S. A. w W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 20 marca 2009 r. Nr […], w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r., postanawia: -zawiesić postępowanie sądowe-

Uzasadnienie wyroku