I SA/Kr 483/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-03-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargi
Sędziowie:
Grażyna Firek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 483/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędzia: WSA Grażyna Firek (spr.), Sędzia: WSA Inga Gołowska, Protokolant: Julia Kamieniarz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 r., sprawy ze skarg J. B., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,, listopad, grudzień 2002 r., – skargi oddala-

Uzasadnienie wyroku