I SA/Ol 649/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2009-10-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Renata Kantecka /sprawozdawca/
Wiesława Pierechod /przewodniczący/
Włodzimierz Kędzierski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Pierechod, Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski, Sędzia WSA Renata Kantecka (spr.), Protokolant Marika Brzozowiec, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r., sprawy ze skargi T.Ż. na dwie decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia "[…]" nr "[…]", "[…]" w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek uchyla zaskarżone decyzje

Uzasadnienie wyroku