III SA/Gl 645/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-06-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Orzepowska-Kyć
Gabriela Jyż /przewodniczący/
Katarzyna Golat /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Jyż, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Golat (spr.), Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć, Protokolant St. sekr. sąd. Anna Charchuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r. przy udziale – sprawy ze skargi M.M. (M) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku