II SA/Bk 554/09 – Wyrok WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący/
Małgorzata Roleder /sprawozdawca/
Stanisław Prutis

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis,, sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi D.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy oddala skargę

Uzasadnienie wyroku