II SA/Bk 584/09 – Wyrok WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Roleder
Stanisław Prutis

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis,, sędzia WSA Małgorzata Roleder, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T. T. – R. na postanowienie Wojewody P. z dnia […] sierpnia 2009 r., nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku