III SA/Gd 400/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2009-08-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Uchylono decyzję II i I instancji
Sędziowie:
Alina Dominiak
Elżbieta Kowalik-Grzanka
Felicja Kajut /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Wioleta Gładczuk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi E. K. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia 26 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2009 r. nr […].

Uzasadnienie wyroku