III SA/Gd 409/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2009-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Alina Dominiak /sprawozdawca/
Elżbieta Kowalik-Grzanka
Felicja Kajut /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut, Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak (spr.), Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Wioleta Gładczuk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. C. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia 10 lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku