III SA/Gl 927/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Apollo /przewodniczący/
Barbara Brandys-Kmiecik
Małgorzata Jużków /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik, Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.), Protokolant starszy referent Anna Tymowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. przy udziale – sprawy ze skargi C.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie obrotu alkoholami oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku