I FSK 1659/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: III SA/Gl 367/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-09-04
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Grażyna Jarmasz
Maria Dożynkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Sylwester Marciniak

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz (spr.), Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. Spółka z o. o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 marca 2008 r. sygn. akt III SA/Gl 367/07 w sprawie ze skargi P. Spółka z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 4 grudnia 2006 r. nr … w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku