I SA/Łd 1405/08 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-11-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Zasądzono zwrot nadpłaconego wpisu
Sędziowie:
Paweł Kowalski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kowalski w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] Nr […] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, kwiecień i czerwiec 2003 r. p o s t a n a w i a: zwrócić skarżącemu 613 zł (sześćset trzynaście) tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie wyroku