II FSK 929/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązane: I SA/Sz 626/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-06-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bogusław Gruszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Ludmiła Jajkiewicz
Stanisław Bogucki

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Gruszczyński (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki, WSA del. Ludmiła Jajkiewicz, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Sz 626/07 w sprawie ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 17 lipca 2007 r. nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2003-2006 oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku