II FSK 933/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązane: I SA/Gd 928/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-06-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bogusław Gruszczyński /przewodniczący/
Ludmiła Jajkiewicz
Stanisław Bogucki /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Gruszczyński, Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), WSA del. Ludmiła Jajkiewicz, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Gd 928/07 w sprawie ze skargi R. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 16 lipca 2007 r. nr […] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości za 2003 r. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku