I SA/Kr 849/07 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2007-07-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargi
Sędziowie:
Józef Gach /sprawozdawca/
Maja Chodacka
Stanisław Grzeszek
Urszula Zięba /przewodniczący/

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 849/07 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2008r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Urszula Zięba, Sędziowie NSA Józef Gach (spr), WSA Stanisław Grzeszek, Protokolant: Iwona Sadowska – Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2008r., sprawy ze skarg H. H. i M. H., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia […] nr […], w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego, – s k a r g i o d d a l a –

Uzasadnienie wyroku