I SA/Gl 376/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odmówiono zawieszenia postępowania
Sędziowie:
Wojciech Organiściak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Organiściak po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie kary porządkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania postanawia odmówić zawieszenia postępowania.

Uzasadnienie wyroku