I SA/Lu 719/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Krystyna Czajecka-Szpringer /przewodniczący sprawozdawca/
Wiesława Achrymowicz
Wojciech Kręcisz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Czajecka-Szpringer (sprawozdawca), Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz,, WSA Wojciech Kręcisz, Protokolant Stażysta Małgorzata Siwiec, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 lutego 2010 r. sprawy ze skargi A. SA w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] nr […] w przedmiocie opłaty paliwowej – oddala skargę

Uzasadnienie wyroku