III SA/Wa 826/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Grażyna Nasierowska
Krystyna Chustecka /przewodniczący sprawozdawca/
Sylwester Golec

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Golec, Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, Protokolant Emilia Jaktorska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi I. S.A. z siedzibą w J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2002 r. oddala skargę

Uzasadnienie wyroku