II SA/Wa 1038/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Straży Granicznej
Data:
2009-07-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Andrzej Kołodziej
Jacek Fronczyk /przewodniczący/
Janusz Walawski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk, Sędziowie WSA – Andrzej Kołodziej, – Janusz Walawski (spr.), Protokolant – Agnieszka Bieniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku