III SA/Łd 8/10 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-01-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Irena Krzemieniewska
Małgorzata Łuczyńska /sprawozdawca/
Teresa Rutkowska /przewodniczący/

Sentencja

Dnia 18 lutego 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Rutkowska, Sędziowie: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska, Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (spr.), Protokolant Referendarz Sądowy Robert Adamczewski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 roku sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] znak […] w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu oddala skargę

Uzasadnienie wyroku