II SA/Wa 1256/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Obrony Narodowej
Data:
2009-08-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Andrzej Kołodziej
Jacek Fronczyk /przewodniczący/
Janusz Walawski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Jacek Fronczyk, Sędziowie WSA – Andrzej Kołodziej, – Janusz Walawski (spr.), Protokolant – Agnieszka Bieniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi P. B. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] marca 2008 r. nr […] w przedmiocie uposażenia 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzje organu pierwszej instancji, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie wyroku