III SA/Gd 576/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-12-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Felicja Kajut /przewodniczący sprawozdawca/
Tamara Dziełakowska
Wanda Antończyk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie WSA Wanda Antończyk, WSA Tamara Dziełakowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. sprawy ze skargi J.I. na decyzję Wojewody z dnia 9 października 2009 r. nr […] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Wojewody Pomorskiego na rzecz skarżącego Janusza Ingielewicza 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku