II SA/Bd 1113/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6034 Zjazdy z dróg publicznych
Hasła tematyczne:
Budowlane prawo
Drogi publiczne
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-12-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Klotz
Grzegorz Saniewski /sprawozdawca/
Renata Owczarzak /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Renata Owczarzak Sędziowie: sędzia WSA Anna Klotz sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.) Protokolant Jakub Jagodziński po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 lutego 2010 r. sprawy ze skargi Spółki A S.A. w […] na decyzję […] Inspektora Nadzoru Budowlanego w […] z dnia […] listopada 2009 r. nr […] w przedmiocie zjazdu z drogi publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku