I SA/Łd 1033/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Joanna Grzegorczyk-Drozda
Joanna Tarno /przewodniczący sprawozdawca/
Teresa Porczyńska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Tarno /spr./ Sędziowie Sędzia NSA Teresa Porczyńska Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk – Drozda Protokolant Asystent sędziego Jarosław Szkudlarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego2010 r. sprawy ze skargi Z.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia […] nr […] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług wynikającego z długu celnego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku