III SA/Po 926/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-12-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Koś
Mirella Ławniczak /przewodniczący/
Walentyna Długaszewska /sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 17 lutego 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska (spr.) WSA Barbara Koś Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2010r. przy udziale sprawy ze skargi T. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia … r. Nr … w przedmiocie określenia wysokości podstawy opodatkowania oraz wysokości należnego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. oddala skargę /-/B. Koś /-/M. Ławniczak /-/W. Długaszewska

Uzasadnienie wyroku