III SA/Gd 366/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6205 Nadzór sanitarny
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2009-07-31
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Alina Dominiak
Elżbieta Kowalik-Grzanka /sprawozdawca/
Felicja Kajut /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut, Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Wioleta Gładczuk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. P. na postanowienie Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zagrożeń sanitarnych oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku