III SA/Po 853/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Koś /sprawozdawca/
Mirella Ławniczak /przewodniczący/
Walentyna Długaszewska

Sentencja

Dnia 17 lutego 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska WSA Barbara Koś (spr.) Protokolant: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2010r. przy udziale sprawy ze skargi Spółki A w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 03 września 2009r. Nr […] w przedmiocie odmowy wypłaty oprocentowania od nadpłaconego podatku akcyzowego oddala skargę /-/B. Koś /-/M. Ławniczak /-/W. Długaszewska

Uzasadnienie wyroku