II SAB/Łd 32/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-06-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Zobowiązano do wydania aktu
Sędziowie:
Barbara Rymaszewska
Czesława Nowak-Kolczyńska
Renata Kubot-Szustowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska Sędzia WSA Barbara Rymaszewska Protokolant sekretarz sądowy Nina Krzemieniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. do wydania aktu załatwiającego sprawę samowolnie wykonanych robót budowlanych w budynku mieszkalnym usytuowanym w Ł. przy ulicy A 25a w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku. LS

Uzasadnienie wyroku