III SA/Po 414/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Koś /sprawozdawca/
Mirella Ławniczak /przewodniczący/
Walentyna Długaszewska

Sentencja

Dnia 17 lutego 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska WSA Barbara Koś ( spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2010r. przy udziale sprawy ze skargi T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 marca 2009r. Nr […] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za II ratę 2007 r. oraz I i II ratę 2008r. oddala skargę /-/B. Koś /-/M. Ławniczak /-/W. Długaszewska

Uzasadnienie wyroku