II GSK 931/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6047 Nadawanie   podmiotom  gospodarki   narodowej numerów   REGON
Sygn. powiązane: VI SAB/Wa 36/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Rady Ministrów
Data:
2009-11-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Rafał Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Rafał Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt VI SAB/Wa 36/09 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi M. B. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania skargi na postępowanie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku