I SA/Po 510/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-05-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący/
Sylwia Zapalska
Maria Skwierzyńska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Sylwia Zapalska NSA Maria Skwierzyńska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Spółki A SA na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia […] r., nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie /-/M. Skwierzyńska /-/K. Pawlicki /-/S. Zapalska

Uzasadnienie wyroku