I SA/Po 619/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący/
Maria Skwierzyńska
Sylwia Zapalska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Sylwia Zapalska (spr.) NSA Maria Skwierzyńska Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., nr […], […] w przedmiocie podatku od towarów i usług od importu towarów oddala skargę /-/M. Skwierzyńska /-/K. Pawlicki /-/S. Zapalska

Uzasadnienie wyroku